NGUYỄN, L. T. T. .; DOÃN , V. A. . BẤT THƯỜNG XUẤT PHÁT ĐỘNG MẠCH VÀNH TRÁI TỪ ĐỘNG MẠCH PHỔI: KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT 60 TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5329. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5329. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.