NGHIÊM , P. T. .; NGUYỄN, T. V. . VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN ĐỘ GIAI ĐOẠN T UNG THƯ BÀNG QUANG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5332. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5332. Acesso em: 3 tháng 3. 2024.