TRIỆU , V. M. .; LƯU , T. B. .; HOÀNG, V. T. .; HOÀNG, V. Đệ .; NGUYỄN, L. T. .; NGUYỄN, L. T. .; NGÔ , T. G. . TỈ LỆ NHIỄM VI RÚT PARVOVIRUS B19 VÀ MỐI LIÊN QUAN ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, CẬN LÂM SÀNG TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM KHỚP DẠNG THẤP. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5334. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5334. Acesso em: 12 tháng 7. 2024.