PHAN , T. D. C. .; GRÉGORY, R.; NGUYỄN, N. V. . TÍNH GIÁ TRỊ VÀ ĐỘ TIN CẬY CỦA PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT BỘ CÂU HỎI NGẮN VQ11 Ở NGƯỜI BỆNH MẮC BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5336. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5336. Acesso em: 23 tháng 9. 2023.