TRẦN, T. N. .; TRƯƠNG , A. T. .; LÊ, T. H. .; CHU , V. T. .; ĐÀO , X. C. .; ĐỖ, N. S. .; PHẠM , T. T. .; LƯƠNG , Q. C. .; TRƯƠNG , T. P. .; TRẦN, T. D. .; NGUYỄN, Q. T. .; NGUYỄN, X. H. .; TRẦN, T. T. .; VŨ , H. N. . NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN TẠI TRUNG TÂM HỒI SỨC TÍCH CỰC NGƯỜI BỆNH COVID-19 TRỰC THUỘC BỆNH VIỆN BẠCH MAI – TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2021. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i2.5493. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5493. Acesso em: 29 tháng 11. 2023.