NGUYỄN, H. N. .; NGUYỄN, Q. Ân .; ĐỖ, Đức T. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH TƯỚI MÁU NÃO ÁP DỤNG PHẦN MỀM RAPID Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO HỆ TUẦN HOÀN NÃO TRƯỚC. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i2.5496. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5496. Acesso em: 23 tháng 9. 2023.