NGUYỄN, N. H. .; TRẦN, K. T. .; BÙI , T. H. Q. . ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP CỦA DƯỢC SĨ LÂM SÀNG TRONG VIỆC KÊ ĐƠN THUỐC ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẾN LỨC TỈNH LONG AN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i2.5506. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5506. Acesso em: 23 tháng 9. 2023.