ĐỖ, Đình T. .; PHẠM , V. D. .; NGUYỄN, T. T. H. . NGHIÊN CỨU TỈ LỆ RỐI LOẠN TRẦM CẢM, LO ÂU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i2.5508. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5508. Acesso em: 23 tháng 9. 2023.