ĐỖ, H. A. . THỰC HÀNH DINH DƯỠNG VÀ MỨC TĂNG CÂN TRONG THAI KỲ CỦA PHỤ NỮ MANG THAI TẠI HÀ NỘI NĂM 2020. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i2.5522. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5522. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.