NGUYỄN, Đức H.; BÙI , T. A. .; NGÔ , T. M. P. .; TẠ , V. T. .; NGUYỄN, T. M. P. . MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ BETA-2-MICROGLOBULIN HUYẾT TƯƠNG VỚI MỨC ĐỘ HẸP MẠCH VÀNH TRÊN BỆNH NHÂN BỆNH MẠCH VÀNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i2.5525. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5525. Acesso em: 16 tháng 7. 2024.