VŨ , T. T. .; ĐÈO , Đức L. .; QUẾ, V. H. .; NGÔ , V. T. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT GÃY DUPUYTREN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i2.5528. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5528. Acesso em: 5 tháng 12. 2023.