NGUYỄN, T. B. .; TRẦN, T. N. . ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH HUYẾT SẮC TỐ HBE Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2020 -2022. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i2.5530. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5530. Acesso em: 2 tháng 3. 2024.