ĐỖ, Đình T. .; PHẠM , V. D. .; NGÔ , T. H. .; NGUYỄN, T. N.; KHÚC , T. T. M. .; NGUYỄN, T. D. . NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN LO ÂU, RỐI LOẠN GIẤC NGỦ Ở BỆNH NHÂN COVID-19 KÉO DÀI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i2.5532. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5532. Acesso em: 1 tháng 10. 2023.