ĐINH , V. C. .; ĐẶNG, Q. Ái . KẾT QUẢ NỐI THỰC QUẢN HỖNG TRÀNG KIỂU FUNCTIONAL TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI HOÀN TOÀN CẮT TOÀN BỘ DẠ DÀY. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i2.5533. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5533. Acesso em: 23 tháng 9. 2023.