QUÁCH , H. H. H. .; LÂM , H. T. .; BÙI , T. H. . KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM GÓC MỎM MÓC TRÊN PHIM CHỤP CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN MŨI XOANG TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG TỪ THÁNG 9 NĂM 2020 ĐẾN THÁNG 8 NĂM 2022. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i2.5559. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5559. Acesso em: 23 tháng 9. 2023.