NGUYỄN, T. H.; ĐINH, N. S.; HOÀNG, T. V. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH LAO TRẺ EM THEO HƯỚNG DẪN CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG LAO QUỐC GIA TẠI KHOA NHI - BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6556. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6556. Acesso em: 16 tháng 7. 2024.