HỒ, D. T. A.; NGUYỄN, T. T. H. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN III KHÔNG PHẪU THUẬT ĐƯỢC BẰNG HOÁ XẠ ĐỒNG THỜI PHÁC ĐỒ VINORELBINE-CISPLATIN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6558. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6558. Acesso em: 18 tháng 5. 2024.