NGUYỄN, T. T. M.; NGUYỄN, K. T.; TRẦN, Q. T.; PHẠM, C. P.; LÊ, C. Đại. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BƯỚC 1 BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ DI CĂN CÓ ĐỘT BIẾN EGFR BẰNG ERLOTINIB TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6562. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6562. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.