NGUYỄN, Đình M.; NGUYỄN, T. T. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY CHẤN THƯƠNG GAN TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6563. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6563. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.