NGUYỄN, T. N.; NGỌC TOÀN; TRẦN, V. D.; NGUYỄN, Q. T. HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT BÍT DÙ THÔNG LIÊN NHĨ DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM TIM TRONG BUỒNG TIM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6573. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6573. Acesso em: 24 tháng 6. 2024.