ĐỖ, T. Đạt; ĐẶNG, H. H.; NGUYỄN, T. D. NỒNG ĐỘ AMH VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN U NGUYÊN BÀO NUÔI CÓ BẢO TỒN TỬ CUNG ĐIỀU TRỊ METHOTREXAT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6575. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6575. Acesso em: 18 tháng 6. 2024.