HOÀNG, T. N. V.; NGUYỄN, Đỗ H. N.; TRẦN, T. N. V.; NGUYỄN, P. H. N.; TRẦN, V. K.; NGUYỄN, T. T. T. PHÂN TÍCH GÁNH NẶNG BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 TẠI VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU ĐA TRUNG TÂM TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN TUYẾN QUẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6577. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6577. Acesso em: 2 tháng 10. 2023.