ĐỖ, Đức T.; ĐÀO, V. H. NGHIÊN CỨU TỶ LỆ TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LÂM SÀNG LIÊN QUAN VỚI TRẦM CẢM Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6578. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6578. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.