BỒ, V. L.; NGUYỄN, Đình T.; NGUYỄN, Đạo T. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU DO VI KHUẨN ĐA KHÁNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6580. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6580. Acesso em: 20 tháng 6. 2024.