NGUYỄN, V. S.; NGUYỄN, V. K.; TRẦN, P. N.; TRẦN, Q. L. NGHIÊN CỨU HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY Ở BỆNH NHÂN HẬU COVID-19. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6594. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6594. Acesso em: 24 tháng 4. 2024.