LÝ, K. V.; LÊ, T. H.; PHAN, T. C. L.; ĐỖ, T. T. T.; LÊ, T. T. N. TÁC NHÂN VI SINH PHÁT HIỆN TRÊN MẪU ĐÀM BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG NHẬP VIỆN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6597. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6597. Acesso em: 12 tháng 7. 2024.