QUẾ, A. T.; QUẾ, A. T.; NGUYỄN, T. H. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VI KHUẨN Ở NGƯỜI BỆNH VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI KHOA CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6599. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6599. Acesso em: 1 tháng 12. 2023.