Hoàng Đình Âu; MÃ, M. H. ĐÁNH GIÁ VÁCH NGĂN XOANG BƯỚM VÀ Ý NGHĨA LÂM SÀNG TRÊN CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY Ở BỆNH NHÂN TRƯỚC PHẪU THUẬT NỘI SOI XOANG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6604. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6604. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.