PHẠM, X. P.; NGUYỄN, V. H. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VI SINH CỦA VIÊM MÀNG BỤNG Ở BỆNH NHÂN LỌC MÀNG BỤNG LIÊN TỤC NGOẠI TRÚ (CAPD) TẠI BỆNH VIỆN E. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6605. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6605. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.