HOÀNG, V. S.; TRẦN, C. D. TỈ LỆ BIẾN CHỨNG VÀ TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM KHUẨN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 530, n. 1, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v530i1.6606. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6606. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.