CAO , T. N. .; BÙI , Đăng K. . ĐẶC ĐIỂM VIÊM THÂN SỐNG ĐĨA ĐỆM NHIỄM TRÙNG TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7111. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7111. Acesso em: 6 tháng 12. 2023.