NGUYỄN , Q. T. .; NGUYỄN , H. H. .; ĐẶNG , T. H. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, PHIM CẮT LỚP VI TÍNH CỦA BỆNH NHÂN GÃY XƯƠNG HÀM DƯỚI TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC 2018-2023. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7112. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7112. Acesso em: 6 tháng 12. 2023.