CHU , T. N. M. .; TRỊNH , Đình H. .; ĐINH , D. H. . ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI MỌC LỆCH, NGẦM TRÊN PHIM CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CHÙM TIA HÌNH NÓN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7113. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7113. Acesso em: 6 tháng 12. 2023.