VÕ , V. V. .; TỐNG , T. H. .; ĐỖ , T. Q. .; HOÀNG , T. H. .; VŨ , Q. V. . ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TỔN KHUYẾT PHỨC TẠP VÙNG ĐẦU MẶT DO NGUYÊN NHÂN BỎNG SỬ DỤNG VẠT ĐÙI TRƯỚC NGOÀI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7116. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7116. Acesso em: 6 tháng 12. 2023.