NGUYỄN , Đình L. .; ĐỖ , A. T. .; NGUYỄN , X. H. . KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT GIAI ĐOẠN DI CĂN KHÁNG CẮT TINH HOÀN BẰNG ABIRATERONE ACETATE VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7118. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7118. Acesso em: 12 tháng 7. 2024.