LÊ, T. Đạt .; NGUYỄN , Đình T.; TRẦN , T. T. .; LÂM , H. G. P. ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VÀ CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI ÁC TÍNH TẠI BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7122. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7122. Acesso em: 16 tháng 7. 2024.