TRẦN, V. L. .; NGUYỄN , T. T. H. .; NGUYỄN , T. A. .; VŨ , T. T. H. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐAU MẠN TÍNH Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI CÓ THOÁI HÓA KHỚP GỐI NGUYÊN PHÁT. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7123. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7123. Acesso em: 7 tháng 12. 2023.