ĐỖ , T. H.; NGUYỄN , Q. Q. .; LÊ, T. H.; HÀ, T. P. D. .; NGUYỄN , T. H. N.; LÊ, T. H. G.; LẠI , T. T. H. .; TÔ, L. P. .; VŨ , M. L. .; ĐOÀN , V. N.; NGUYỄN , T. H. G. . NHU CẦU CHĂM SÓC GIẢM NHẸ Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI MẮC BỆNH SUY TIM TẠI KHOA NỘI TIM MẠCH BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 NĂM 2023. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7134. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7134. Acesso em: 7 tháng 12. 2023.