TRẦN , T. H.; NGUYỄN , T. T. .; CHỬ , M. T. . KHẢO SÁT THỂ BỆNH Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7141. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7141. Acesso em: 12 tháng 7. 2024.