NGUYỄN , T. M. H.; BÙI , T. B. .; TẠ , V. T. . NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG SARS-COV-2 BẰNG PHƯƠNG PHÁP REALTIME-PCR SỬ DỤNG CHẤT NHUỘM SYBR GREEN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7142. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7142. Acesso em: 7 tháng 12. 2023.