NÔNG , M. H.; PHẠM , P. L. .; VŨ , V. D. . MỐI LIÊN QUAN GIỮA YẾU TỐ VỀ ĐẶC ĐIỂM SỨC KHỎE VÀ SINH SẢN ĐẾN TRẦM CẢM Ở BÀ MẸ SAU SINH NON TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN KHU VỰC HÀ NỘI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7143. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7143. Acesso em: 7 tháng 12. 2023.