NGUYỄN , Đình L. .; NGUYỄN , T. T. .; NGUYỄN , Q. .; PHẠM , Q. K. . TÁN SỎI THẬN QUA DA Ở TRẺ EM: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7146. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7146. Acesso em: 7 tháng 12. 2023.