NGUYỄN , T. Q. .; LÊ, T. T. H.; VŨ , T. C. .; NGUYỄN , V. T. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG ĐAU ĐẦU Ở NGƯỜI BỆNH RỐI LOẠN LO ÂU LAN TỎA. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7147. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7147. Acesso em: 7 tháng 12. 2023.