NGUYỄN , M. H. .; LÂM , V. N.; LÊ, D. H. H.; NGUYỄN , H. T. .; NGUYỄN , H. N. T. . TẦN SUẤT BIẾN THỂ ĐA HÌNH PNPLA3 I148M Ở NGƯỜI VIỆT NAM – NGHIÊN CỨU PILOT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7149. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7149. Acesso em: 7 tháng 12. 2023.