TRỊNH , N. D. .; BÙI , T. Q. . MỐI LIÊN QUAN GIỮA HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP VÀ THANG ĐIỂM HEART Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI ĐAU NGỰC. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7151. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7151. Acesso em: 6 tháng 12. 2023.