NGUYỄN , T. H. H. .; ĐỖ , T. Q.; NGUYỄN , T. T. H. .; NGUYỄN , T. H. .; TRẦN , T. T. T. .; TRẦN , T. N. .; PHẠM , T. T. .; BÙI , K. L. . CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MẮC UNG THƯ ĐIỀU TRỊ Ở MỘT SỐ BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7153. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7153. Acesso em: 12 tháng 7. 2024.