NGUYỄN , T. T. H. .; VŨ , H. T. .; NGUYỄN , C. H. . ĐÁP ỨNG CỦA HÓA TRỊ TIỀN PHẪU PHÁC ĐỒ 4AC-4P TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN III TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU BẮC GIANG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7155. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7155. Acesso em: 16 tháng 7. 2024.