PHÍ , V. B. .; LÊ, T. C. . KIẾN THỨC VỀ SÀNG LỌC TRƯỚC SINH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA THAI PHỤ TẠI BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC NĂM 2020. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7161. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7161. Acesso em: 7 tháng 12. 2023.