CHU , T. T. .; VÕ , Q. T. .; NGUYỄN , V. P. .; NGUYỄN , T. H. T. . KIẾN THỨC TỔNG QUÁT VÀ THÁI ĐỘ PHÒNG NGỪA VỀ BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI B CỦA SINH VIÊN Y ĐA KHOA: NGHIÊN CỨU CẮT NGANG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7164. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7164. Acesso em: 6 tháng 12. 2023.