DƯƠNG , T. T. T. .; BÙI , T. B. .; TẠ , V. T. NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐA HÌNH GEN GÂY NGUY CƠ TĂNG HUYẾT ÁP BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI TRÌNH TỰ GEN SANGER. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 531, n. 2, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v531i2.7166. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7166. Acesso em: 6 tháng 12. 2023.